Informatie ouders

Wilt u uw kind graag vrolijk en ontspannen zien opgroeien?

Wilt u uw kind graag vrolijk en ontspannen zien opgroeien? Duurt het nu al te lang dat het niet lekker loopt? Samen komen jullie er niet uit? Kijken jullie uit naar verandering? Door mijn expertise op het gebied van leermoeilijkheden en mijn intuïtieve kijk op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kan ik uw kind helpen op een manier die bij uw kind past Heeft uw kind moeite met het leren op school? Lukt het maar niet om het rekenen te snappen en te automatiseren? Blijven dezelfde spellingfouten weer terugkomen? Komt het lezen onvoldoende op gang? Zijn er problemen met de concentratie, planning? Samen komen jullie er niet uit? Kijken jullie uit naar verandering? Ik bied oplossingsgerichte hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Door mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs, mijn expertise op het gebied van leermoeilijkheden en mijn intuïtieve kijk op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kan ik uw kind helpen op een manier die bij uw kind past.

Coaching kinderen

Intakegesprek:
Vooraf zal een intakegesprek plaatsvinden om alle informatie te verzamelen en een goed beeld van uw kind te krijgen.
Tijdens dit gesprek luister ik naar jullie verhalen, hoor en zie ik jullie, stel ik veel vragen.
Bij leerbelemmeringen kijk ik of er ook sprake is van bijvoorbeeld faalangst of concentratieproblemen.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat ik een bezoek breng aan school voor observatie en/of een gesprek met de leerkracht.
Is er wederzijds vertrouwen om aan de slag te gaan, dan volgt de volgende stap.
We maken een plan en gaan er samen voor!

Bij leermoeilijkheden kunnen aanvullende (didactische) metingen/onderzoeken mij meer informatie geven,
na overleg met u neem ik die af tijdens het intakegesprek of tijdens een latere sessie.

Soms kunnen kinderen nog niet goed onder woorden brengen wat er precies aan de hand is.
In mijn praktijk gebruik ik creatieve werkvormen (schrijven, tekenen, schilderen, boetseren) die kinderen helpen om beeldend het probleem te laten zien.

Coachingstraject

Is er sprake van een kleine emotionele blokkade of is er een diepgaand probleem op een leergebied?
Afhankelijk van de hulpvraag wordt het plan opgesteld met een daarbij passend aantal sessies.
In de meeste gevallen zullen dat twee tot acht sessies zijn, sessies duren meestal ongeveer 1 uur.
De frequentie van de sessies stemmen we samen af, passend bij het plan.
De sessies vinden plaats onder of na schooltijd, op school of in mijn praktijk.
We werken in een ontspannen sfeer waar niets moet en alles mag, we werken en spelen naar een oplossing.

Werkvormen die ik in mijn praktijk gebruik

  • gespreks- en luistertechnieken
  • inzet didactische materialen (werkbladen, spelletjes, boeken)
  • creatieve / kunstzinnige werkvormen: tekenen, schrijven, boetseren, schilderen en wat we nog meer kunnen bedenken
  • ontspannings-, en visualisatieoefeningen
  • EFT technieken (Emotional Freedom Technique)
  • NLP technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren)
  • onderdelen uit faalangst, sociale vaardigheid en PAD training
  • gewoontetabellen, to-do-today en to-do-all overzichten

Tijdens het coachingstraject is er open contact tussen mij en de ouder(s).

Tussentijds is er overleg over hoe het traject verloopt en of er bijsturing nodig is.
Om het traject zo optimaal mogelijk te laten verlopen maak ik tijdens en na de sessies aantekeningen.
De aantekeningen zijn ten alle tijde in te zien door de ouder(s).

Aan het einde van het traject zal er een telefonisch eindgesprek plaatsvinden.
Mocht het zo zijn dat de hulpvraag te complex is en hulp van andere experts nodig is dan kan ik u doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Interesse in coaching voor jezelf?